22.05.2015

Επόμενη συναυλία, με τους Sun Bather από Δανία/Γερμανία και Ruined Families από Αθήνα στις 30.05.2015 στο Ίδρυμα 2.14. Η συναυλία θα αρχίσει αυστηρά στις 21:15 και θα λήξει στις 23:45.

 1 3 4 7